Strona główna Katedry Rachunkowości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UEK

 

 

SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ, KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLINGNa Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie począwszy od 2011 funkcjonuje nowy atrakcyjny kierunek studiowania Rachunkowość i controlling, który 30 czerwca 2016 r. otrzymał akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Oznacza to zwolnienie z egzaminów wymaganych w procesie kwalifikacyjnym ACCA oraz zdobycie dodatkowych dyplomów ACCA wraz z dyplomem ukończenia studiów. Akredytacja dotyczy studentów zarówno na stopniu I (Bachelors in Accounting and Controlling), jak i II (Masters in Accounting and Controlling). Koordynatorem programu ACCA jest prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz. Więcej...

 

O Katedrze Rachunkowości

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wywodzi się z utworzonej w roku 1925 Katedry Księgowości. Katedrą Księgowości działającą w Wyższym Studium Handlowym i Katedrą Rachunkowości działającą w Akademii Handlowej kierował w latach 1925 do 1949 prof. dr Albin Żabiński. Reorganizacji Uczelni dokonanej w 1938 r. i przemianowaniu jej na Akademię Handlową towarzyszyła zmiana nazwy Katedry Księgowości na Katedrę Rachunkowości... Więcej...

 

Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


prof. dr hab. Dariusz Wędzki

tel. (012) 293-5779, e-mail: wedzkid@uek.krakow.pl

 

Biuro Katedry pokój 209

mgr inż. Beata Radecka
tel. (012) 293-5285

 

Dane teleadresowe

Katedra Rachunkowości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27 (budynek "Ustronie")
31-510 Kraków
tel. (012) 293-5285, fax (012) 293-5039