Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 

ryc12.gif (55963 bytes)

 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

Paw. B pok. 362

saisw@ae.krakow.pl