Historia

Początki działalności Katedry sięgają 1925 r., czyli roku założenia Uczelni i ówczesnej Katedry Organizacji Handlu kierowanej przez Prof. dr Z. Sarnę.  Od 1969 r. jako Zakład Teorii Obrotu Towarowego Katedra wchodziła w skład Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego - do 1983 r. Instytutem i Zakładem TOT kierował Prof. dr E. Garbacik. Od 1983 r. do 1994 r. kierownikiem Zakładu i obecnej Katedry jest prof. dr hab. A. Szromnik

do góry