JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY GMP/GHP?

    Zasady GMP/GHP można wypunktować jako 10 podstawowych warunków, które pracownik zakładu produkcji lub przetwórstwa żywności powinien traktować jako swoisty "dekalog" postępowania, w celu wdrożenia i utrzymania systemu GMP.

Dekalog GMP:
1. zanim zaczniesz jakiekolwiek prace upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje,
2. zawsze postępuj wg instrukcji, nie stosuj skrótów, usprawnień. Jeżeli czegoś nie umiesz lub nie rozumiesz pytaj przełożonych lub sięgaj do odpowiedniej dokumentacji.
3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz doczynienia z właściwym surowcem lub półproduktem,
4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowym, oraz że są one czyste,
5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń,
6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom,
7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu,
8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku,
9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu,
10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.