ae.bmp

KATEDRA TEORII EKONOMII
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków


Katedra została powołana do życia w dniu 1 marca 1992 roku.
Kontynuuje ona prace badawcze i dydaktyczne powołanego w 1988 roku
Zakładu Analiz Porównawczych Systemów Ekonomiczno - Społecznych.

Zainteresowania naukowe Katedry koncentrują się na następujących obszarach badawczych:

  1. teoria i metodologia badań ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii;

  2. metodologia badań poziomu, dynamiki i czynników rozwoju gospodarczego kraju, międzynarodowe powiązania gospodarcze;

  3. teoria i polityka makroekonomiczna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oceny makroekonomicznych skutków transformacji systemowej w Polsce;

  4. teoria integracji europejskiej oraz analiza kryteriów i warunków adaptacji krajów Europy Środkowo - Wschodniej do UE;

  5. analiza konkurencyjności gospodarki Polski;

  6. makroekonomiczne analizy przebiegu procesów prywatyzacji w krajach CEFTA.