Katedra Historii Gospodarczej
A K A D E M I I  E K O N O M I C Z N E J  W  K R A K O W I E

Strona Główna

Pracownicy

Dydaktyka

Przedmioty


PRACOWNICY KATEDRY HISTORII GOSPODARCZEJ
tel./fax 293 50 60
 
KIEROWNIK KATEDRY:
prof. AE dr hab. JAN SZPAK
paw. E, p. 381, tel: 293 53 25
SEKRETARIAT I BIBLIOTEKA:

mgr ANNA JADWIGA ZARAWSKA
paw. E, p. 381, tel: 293 53 25ZAKŁAD HISTORII GOSPODARCZEJ
KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. AE dr hab. JAN SZPAK

adiunkt:
dr TADEUSZ FILAR
paw. E, p.381, tel: 293 53 25
starszy wykładowca:
dr MARIA ZOFIA BIK
paw. B, p.256 tel: 293 74 66


ZAKŁAD ROZWOJU MIAST

KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. JACEK PURCHLA
paw.E, p. 381, tel: 293 53 25

adiunkt:
dr hab. KRZYSZTOF BROŃSKI
paw. B, p. 256, tel: 293 74 66
adiunkt:
dr MONIKA MURZYN
paw. E, p. 381, tel: 293 53 25